Rodzaj rajdu/ Dystans

około 25/50/80 km

TERMIN

Wiosna 2023

CENA

70

Miejsce

Dlaczego warto wziąć udział?

Niezapomniane emocje, piękne widoki, ciekawe miejsca . To właśnie Rowerowy Rabuś, rabujemy wszystko to co w Beskidzie Wyspowym najlepsze. Do zaliczenia punkty kontrolne prowadzące przez asfaltowe drogi i szlaki rowerowe Beskidu Wyspowego.

Informacje o rajdzie

TERMIN

Wiosna 2023

Cena od osoby

Cena: 70 zł

Miejsce zbiórki
Start i Meta

Podamy wkrótce

Co zabrać

– komplet dętek do swojego roweru
– podstawowy komplet kluczy do swojego roweru
– odblaski na rower, oświetlenie
– kask

MOŻESZ WYPOŻYCZYĆ W BAJERSPORT.PL
– rower
– kask
– sakwa
CENA ZESTAWU: 70 ZŁ

INFORMACJE PODSTAWOWE

Zgłoszenia udziału w Rabusiu Rowerowym do dnia 30.08.2022
Zgłoszenia mogą być przyjęte po terminie, w tym również przed startem w dniu
Rajdu, ale wówczas Organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń.

Program rajdu:

sobota 3.09.2022
6:00 – 7:45 – zapisy i odprawa na trasę ok. 50 km

8:00 – start trasy 50 km

6:00 – 8:45 – zapisy i odprawa na trasę ok. 25 km

9:00 – start trasy 25 km

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PONIŻEJ

INFORMACJE, REGULAMIN

RABUŚ DZIADOSKI 3.09.2022

Informacje:
Zgłoszenia udziału w Rabusiu do dnia 30.08.2022.
Zgłoszenia mogą być przyjęte po terminie, w tym również przed startem w dniu
Rajdu, ale wówczas Organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń.

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Baza rajdu:

Szkoła Podstawowa w Gruszowie https://goo.gl/maps/WNGeYPmh9n8sGmdNA

W bazie dostępny będzie parking, stołówka oraz prysznice.
Ewentualny nocleg – we własnym zakresie.

Program rajdu:

sobota 3.09.2022
6:00 – 7:45 – zapisy i odprawa na trasę ok. 50 km

8:00 – start trasy 50 km

6:00 – 8:45 – zapisy i odprawa na trasę ok. 25 km

9:00 – start trasy 25 km

13:00 – 15:30 – wydawanie obiadów

15:30 – uroczyste rozdanie dyplomów (na prośbę uczestnika może odbyć się indywidualnie, zaraz po dotarciu na metę)

Uczestników obowiązuje:
– 7-godzinny limit na pokonanie trasy około 50 km

– 3-godzinny limit na pokonanie trasy około 25 km

– zaliczenie w kolejności punktów kontrolnych

Dokładny opis punktów, numer startowy i mapkę otrzyma każdy uczestnik podczas
odprawy, tj. w dniu rajdu.
Meta rajdu czynna od 10:30 do 15:00.
15:30 – uroczyste rozdanie dyplomów (na prośbę uczestnika może odbyć się indywidualnie, zaraz po dotarciu na metę)

Zgłoszenia:
Zgłoszenie udziału w Rajdzie do dnia 30.08.2022.
Zgłoszenia mogą być przyjęte po terminie, w tym również przed startem w
dniu rajdu, jednak wówczas organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń.
Wpisowe:
Wpisowe w wysokości 70 zł płatne na konto organizatora należy przelać do
30.08.2022 Nr konta: 34105014451000009714985448
Wpisując w tytule wpłaty nazwę Rabuś Dziadoski 2022 oraz imię i nazwisko
uczestnika, którego dotyczy wpłata. Jeżeli wpłata dotyczy więcej niż jednej osoby,
należy podać ich imiona i nazwiska.
UWAGA!! W dniu rajdu, podczas rejestracji zawodników należy okazać
dowód wpłaty. Wpisowe będzie również przyjmowane w dniu Rajdu, lecz
wówczas organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń. Wpisowe płatne
gotówką w dniu rajdu wynosi 80 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
– posiadania odpowiedniego ubioru, ekwipunku i prowiantu
– posiadania sprawnego roweru przystosowanego do ruchu drogowego
– posiadania rowerowego kasku ochronnego
– przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ochrony środowiska
– powiadomienia organizatorów o rezygnacji w trakcie rajdu
– stosowania się do postanowień organizatorów
– posiadania dobrego zdrowia i humoru
Telefon do Organizatora: 606 258 725
538 995 082 pn.-pt.: 8:00- 16:00

 1. Organizator

Łukasz Bajer CTA
Aktywnie z Bajerem
ul. Piłsudskiego 48
32-400 Myślenice

www.zbajerem.pl

www.bajersport.pl

 1. Komitet organizacyjny

Dyrektor Rajdu – Szymon Kania
Sędzia Główny – Łukasz Bajer
Baza Rajdu – Ziutka Malara
Biuro Rajdu – Barbara Pach

 1. Cele rajdu:

 • prezentacja walorów krajoznawczych okolic Wiśniowej, Dobczyc, Szczyrzyca

 • propagowanie sportu, turystyki rowerowej i ruchu na świeżym powietrzu

 • sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych

 • wspaniała zabawa oraz ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu

 1. Baza rajdu

Szkoła Podstawowa w Gruszowie

Gruszów 150, 32-414 Gruszów

https://goo.gl/maps/GFhep4tTzo38qH229

 1. Trasa

Beskid Wyspowy

Start i meta: Szkoła Podstawowa w Gruszowie https://goo.gl/maps/GFhep4tTzo38qH229

Długość trasy: ok. 50 km i 25 km

Czas: 50 km – do 7h

25 km – do 3h

Niezapomniane emocje, piękne widoki, ciekawe miejsca . To właśnie Rowerowy Rabuś, rabujemy wszystko to co w Beskidzie Wyspowym najlepsze. Do zaliczenia punkty kontrolne prowadzące przez boczne drogi asfaltowe i ścieżki rowerowe Beskidu Wyspowego.

Mapę z punktami kontrolnymi oraz numer startowy otrzyma każdy uczestnik w bazie rajdu.

 1. Uczestnictwo

Rajd ma charakter rekreacyjno-turystyczno-wytrzymałościowy. Może wziąć w nim udział każdy, który przed rozpoczęciem Rajdu ukończył 14 lat. Uczestnicy niepełnoletni (przed ukończeniem 18 roku życia) mogą wziąć udział w rajdzie pod warunkiem przedstawienia organizatorom pisemnej zgody prawnych opiekunów oraz karty rowerowej (w przypadku rajdu rowerowego).

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy.

 1. Zgłoszenia

Zgłoszenie udziału w Rajdzie do dnia 30.08.2022 – formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.bajersport.pl zakładka „RAJD ROWEROWY”.

Zgłoszenia mogą być przyjęte po terminie, w tym również przed startem w dniu rajdu, jednak wówczas organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń.

 1. Wpisowe

Wpisowe w wysokości 70 zł płatne na konto organizatora należy przelać do 30.08.2021 nr konta: 34105014451000009714985448

Wpisując w tytule wpłaty nazwę Rabuś Dziadoski 2022 oraz imię i nazwisko uczestnika, którego dotyczy wpłata. Jeżeli wpłata dotyczy więcej niż jednej osoby, należy podać ich imiona i nazwiska.

UWAGA!! W dniu rajdu, podczas rejestracji zawodników należy okazać dowód wpłaty. Wpisowe będzie również przyjmowane w dniu Rajdu, lecz wówczas organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń. Wpisowe płatne gotówką w dniu rajdu wynosi 80 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 1. Nagrody, świadczenia

Każdy uczestnik, który zaliczył przynajmniej jeden punkt kontrolny otrzyma pamiątkowy dyplom. Możliwe inne nagrody, niespodzianki i upominki.

W ramach w wpisowego organizator zapewnia:

 • podczas rejestracji komplet materiałów startowych: mapa, nr startowy

 • wodę i punkt odżywczy na wybranych punktach kontrolnych

 • w dniu rajdu posiłek w bazie Rajdu na zakończenie

 • opiekę medyczną w bazie rajdu

 • ubezpieczenie zbiorowe NNW uczestników imprez turystycznych

 1. Obowiązki uczestnika rajdu

Każdy uczestnik zobowiązany jest do:

 • posiadania odpowiedniego ubioru, ekwipunku i prowiantu

 • posiadania sprawnego roweru przystosowanego do ruchu drogowego

 • posiadania rowerowego kasku ochronnego

 • przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ochrony środowiska

 • niezwłocznego powiadomienia organizatorów o rezygnacji w trakcie rajdu pod nr 606 258 725

 • stosowania się do postanowień organizatorów

 1. Postanowienia końcowe

Rajd nie ma charakteru sportowego, a ukończenie trasy i miejsce w klasyfikacji końcowej ma znaczenie honorowe. Żywność i napoje na trasie Rajdu uczestnicy nabywają we własnym zakresie w napotkanych po drodze sklepach. Oprócz tego na trasie dostępny będzie jeden punkt odżywczy.

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Trasę rajdu uczestnicy pokonują na rowerze lub pieszo.

Uczestnik, który zrezygnuje podczas trwania rajdu organizuje dojazd na metę we własnym zakresie. W przypadku rezygnacji z kontynuowania rajdu należy zgłosić rezygnację. Sędziemu Głównemu w bazie rajdu pod nr 606 258 725.

Zgłoszenie rezygnacji jest równoznaczne z odstąpieniem od dalszego udziału w Rajdzie.

Dojazd i powrót do domu po zakończeniu Rajdu we własnym zakresie.

Zabronione jest pozostawianie śmieci poza miejscami wyznaczonymi.

Zabronione jest niszczenie upraw rolniczych, nasadzeń leśnych.

Interpretacja regulaminu należy do Organizatora i jest ostateczna.

Scroll to Top