Przebieg rajdu

Boczne drogi asfaltowe

Dystans

Dwie trasy, około 50 i 80 kilometrów

CENA

70

Start/Meta

Wiśniowa k. Dobczyc

Dlaczego warto wziąć udział?

Niezapomniane emocje, piękne widoki, ciekawe miejsca . To właśnie Rowerowy Rabuś, rabujemy wszystko to co w Beskidzie Wyspowym najlepsze. Do zaliczenia punkty kontrolne prowadzące przez boczne drogi asfaltowe i ścieżki rowerowe Beskidu Wyspowego.

Informacje o wycieczce

TERMIN

9 kwietnia 2022

Cena od osoby

Cena: 70 zł

Miejsce zbiórki
Start/meta

Wiśniowa koło Dobczyc, Ośrodek Turystczno Wypoczynkowy

https://goo.gl/maps/xD9u9KN5kLe8r79Q8

Co zabrać

– komplet dętek do swojego roweru
– podstawowy komplet kluczy do swojego roweru
– odblaski na rower, oświetlenie
– kask

MOŻESZ WYPOŻYCZYĆ W BAJERSPORT.PL
– rower
– kask
– sakwa
CENA ZESTAWU: 70 ZŁ

iNFORMACJE DODATKOWE

Zgłoszenia udziału w Rabusiu Rowerowym do dnia 4.04.2022
Zgłoszenia mogą być przyjęte po terminie, w tym również przed startem w dniu
Rajdu, ale wówczas Organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń.

Program rajdu:
sobota 9.04.2022
6:00 – 7:45 – zapisy i odprawa na trasę około 80 km
6:00 – 8:45 – zapisy i odprawa na trasę około 50 km
8:00 – start trasy 80 km
9:00 – start trasy 50 km

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PONIŻEJ

INFORMACJE, REGULAMIN

RABUŚ DZIADOSKI 9.04.2022

Informacje:
Zgłoszenia udziału w Rabusiu do dnia 9.04.2022 – formularz zgłoszeniowy
dostępny na www.bajersport.pl zakładka „RAJD ROWEROWY.
Zgłoszenia mogą być przyjęte po terminie, w tym również przed startem w dniu
Rajdu, ale wówczas Organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń.

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Baza rajdu:
Ośrodek Turystyczno-wypoczynkowy w Wiśniowej
32-412 Wiśniowa k. Dobczyc
www.otw-wisniowa.com.pl
W bazie dostępny będzie parking, stołówka oraz prysznice.
Ewentualny nocleg – we własnym zakresie. Można nocować w bazie Rajdu,
konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna (12) 271 40 84 (pon – pt, 8:00 –
15:00)

Program rajdu:
sobota 9.04.2022
6:00 – 7:45 – zapisy i odprawa na trasę około 80 km
6:00 – 8:45 – zapisy i odprawa na trasę około 50 km
8:00 – start trasy 80 km
9:00 – start trasy 50 km

Uczestników obowiązuje:
– 10-godzinny limit na pokonanie trasy 100 km oraz 7-godzinny na pokonanie
trasy 50 km
– zaliczenie w kolejności punktów kontrolnych
Dokładny opis punktów, numer startowy i mapkę otrzyma każdy uczestnik podczas
odprawy, tj. w dniu rajdu.
Meta rajdu czynna od 12:00 do 18:00.
19:15 – uroczyste wręczenie dyplomów
19:30 – kiełbaska z ogniska

Zgłoszenia:
Zgłoszenie udziału w Rajdzie do dnia 4.04.2021
Zgłoszenia mogą być przyjęte po terminie, w tym również przed startem w
dniu rajdu, jednak wówczas organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń.
Wpisowe:
Wpisowe w wysokości 70 zł płatne na konto organizatora należy przelać do
18.10.2021 nr konta: 34105014451000009714985448
Wpisując w tytule wpłaty nazwę Rabuś Dziadoski 2022 oraz imię i nazwisko
uczestnika, którego dotyczy wpłata. Jeżeli wpłata dotyczy więcej niż jednej osoby,
należy podać ich imiona i nazwiska.
UWAGA!! W dniu rajdu, podczas rejestracji zawodników należy okazać
dowód wpłaty. Wpisowe będzie również przyjmowane w dniu Rajdu, lecz
wówczas organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń. Wpisowe płatne
gotówką w dniu rajdu wynosi 80 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
– posiadania odpowiedniego ubioru, ekwipunku i prowiantu
– posiadania sprawnego roweru przystosowanego do ruchu drogowego
– posiadania rowerowego kasku ochronnego
– przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ochrony środowiska
– powiadomienia organizatorów o rezygnacji w trakcie rajdu
– stosowania się do postanowień organizatorów
– posiadania dobrego zdrowia i humoru
Telefon do Organizatora: 606 258 725
538 995 082 pn.-pt.: 8:00- 16:00

REGULAMIN RABUSIA DZIADOSKIEGO
(zwanego dalej Rajdem)
1. Organizator
Łukasz Bajer CTA
Aktywnie z Bajerem
ul. Piłsudskiego 48
32-400 Myślenice
www.zbajerem.pl
www.bajersport.pl
2. Komitet organizacyjny
Dyrektor Rajdu – Szymon Kania
Sędzia Główny – Łukasz Bajer
Baza Rajdu – Ziutka Malara
Biuro Rajdu – Barbara Pach
3. Cele rajdu:
– prezentacja walorów krajoznawczych okolic Wiśniowej, Dobczyc, Myślenic
– propagowanie sportu, turystyki rowerowej i ruchu na świeżym powietrzu
– sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych
– wspaniała zabawa oraz ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu
4. Baza rajdu
Ośrodek Turystyczno-wypoczynkowy w Wiśniowej
32-412 Wiśniowa k. Dobczyc,
www.otw-wisniowa.com.pl
5. Trasa
Beskid Wyspowy
Start i meta: Wiśniowa, www.otw-wisniowa.com.pl
Długość trasy: ok. 80 km i 50 km
Czas: 80 km – do 10h
50 km – do 7h
Rabuś Dziadoski rozpoczyna się w Wiśniowej i przebiega wytyczoną przez
organizatorów trasą po otaczających tę miejscowość drogach asfaltowych, ścieżkach
rowerowych, drogach leśnych oraz szlakach turystycznych Beskidu Wyspowego. Uczestnicy
pokonują trasę rajdu na rowerze.
Mapę z punktami kontrolnymi oraz numer startowy otrzyma każdy uczestnik w bazie rajdu.
6. Uczestnictwo
Rajd ma charakter rekreacyjno-turystyczno-wytrzymałościowy. Może wziąć w nim udział
każdy, który przed rozpoczęciem Rajdu ukończył 14 lat. Uczestnicy niepełnoletni (przed
ukończeniem 18 roku życia) mogą wziąć udział w rajdzie pod warunkiem przedstawienia
organizatorom pisemnej zgody prawnych opiekunów oraz karty rowerowej (w przypadku
rajdu rowerowego).
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy.
7. Zgłoszenia
Zgłoszenie udziału w Rajdzie do dnia 04.04.2022
Zgłoszenia mogą być przyjęte po terminie, w tym również przed startem w dniu rajdu,
jednak wówczas organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń.
8. Wpisowe
Wpisowe w wysokości 70 zł płatne na konto organizatora należy przelać do 04.04.2022 nr
konta: 34105014451000009714985448
Wpisując w tytule wpłaty nazwę Rabuś Dziadoski 2022 oraz imię i nazwisko uczestnika,
którego dotyczy wpłata. Jeżeli wpłata dotyczy więcej niż jednej osoby, należy podać ich imiona i
nazwiska.
UWAGA!! W dniu rajdu, podczas rejestracji zawodników należy okazać dowód wpłaty.
Wpisowe będzie również przyjmowane w dniu Rajdu, lecz wówczas organizator nie
zapewnia wszystkich świadczeń. Wpisowe płatne gotówką w dniu rajdu wynosi 80 zł.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.
9. Nagrody, świadczenia
Każdy uczestnik, który zaliczył przynajmniej jeden punkt kontrolny otrzyma pamiątkowy
dyplom. Możliwe inne nagrody, niespodzianki i upominki.
W ramach w wpisowego organizator zapewnia:
– podczas rejestracji komplet materiałów startowych: mapa, nr startowy
– wodę i punkt odżywczy na wybranych punktach kontrolnych
– w dniu rajdu posiłek w bazie Rajdu na zakończenie
– opiekę medyczną w bazie rajdu
– ubezpieczenie zbiorowe NNW uczestników imprez turystycznych
10. Obowiązki uczestnika rajdu
Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
– posiadania odpowiedniego ubioru, ekwipunku i prowiantu
– posiadania sprawnego roweru przystosowanego do ruchu drogowego
– posiadania rowerowego kasku ochronnego
– przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ochrony środowiska
– niezwłocznego powiadomienia organizatorów o rezygnacji w trakcie rajdu pod nr
606 258 725
– stosowania się do postanowień organizatorów
11. Postanowienia końcowe
Rajd nie ma charakteru sportowego, a ukończenie trasy i miejsce w klasyfikacji końcowej
ma znaczenie honorowe. Żywność i napoje na trasie Rajdu uczestnicy nabywają we
własnym zakresie w napotkanych po drodze sklepach. Oprócz tego na trasie dostępny będzie
jeden punkt odżywczy.
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
Trasę rajdu uczestnicy pokonują na rowerze lub pieszo.
Uczestnik, który zrezygnuje podczas trwania rajdu organizuje dojazd na metę we własnym
zakresie. W przypadku rezygnacji z kontynuowania rajdu należy zgłosić rezygnację
Sędziemu Głównemu w bazie rajdu pod nr 606 258 725.
Zgłoszenie rezygnacji jest równoznaczne z odstąpieniem od dalszego udziału w Rajdzie.
Dojazd i powrót do domu po zakończeniu Rajdu we własnym zakresie.
Zabronione jest pozostawianie śmieci poza miejscami wyznaczonymi.
Zabronione jest niszczenie upraw rolniczych, nasadzeń leśnych.
Interpretacja regulaminu należy do Organizatora i jest ostateczna.

Scroll to Top